Fakturačné údaje

SIMASI group, s.r.o.
Budovateľská 63 080 01 Prešov
IČO: 50918389
DIČ: 2120539355
IČ DPH: SK2120539355
Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.34812/P

SIMAX PO, s.r.o.
Budovateľská 63 080 01 Prešov
IČO: 50596993
DIČ: 2120396894
IČ DPH: SK2120396894
Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.33698/P